Allidrettens fond

Allidrettens fond

Langrennsgruppa og fotballgruppa i Rustad IL kan søke om inntil 15. 000 kroner hvert år fra Barneidretten fond.
Dette gjøres for sikre bredde i gruppene og for å rekruttere, beholde og inkludere barn og ungdom i idretten.

Pengene disponeres av den enkelte gruppe og kan brukes til:

Arbeid som bidrar til å sikre rekruttering og inkludering fra nærområdet, samt arbeid for å bevare flest mulig lengst mulig.

Eksempler på slikt arbeid kan være:

  • Støtte til betaling av kontingent for enkeltmedlemmer
  • Etablering av fond der enkeltutøvere kan søke om støtte
  • Reisefond
  • Utstyr til utlån
  • Rekrutteringsdager (med spesifikk innsats mot underrepresenterte grupper)
  • Samarbeidsprosjekter med den lokale skolen