Medlemsmøte

Medlemsmøtet avholdes årlig i februar/mars og er barneidrettens «årsmøte». Her blir nytt styre valgt. Foreldre til barn som er medlemmer i barneidrettsgruppa kan delta. 

Referat fra siste medlemsmøtet i barneidretten ligger her som vedlegg.