INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RUSTAD IL 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Rustad IL
Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 19.00. på Teams

Hovedstyret sitter fysisk samlet mens medlemmer av idrettslaget deltar på Teams.

Alle som ønsker å delta på medlemsmøtet bes melde seg på i forkant til: post@rustad-idrettslag.no
Oppgi følgende ved påmelding: Fullt navn, e-post og telefonnummer.

Frist for påmelding til årsmøtet er lørdag 20. mars. Link til Teamsmøte sendes ut til alle deltakere samme dag som årsmøtet avholdes.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av protokollfører
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Behandle årsberetning fra hovedlaget for 2020, herunder også gruppeårsmeldinger
 7. Behandle Rustad IL`s regnskap i revidert stand for 2020
 8. Behandle innkomne forslag og saker
 9. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 10. Vedta idrettslagets budsjett for 2021
 11. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 12. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret, valg av styremedlemmer i gruppene, kontrollkomite og oppnevning av valgkomite.
 13. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.
   

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen mandag 8. mars til e-post: post@rustad-idrettslag.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

 
Oslo 20. Februar 2021
Styret I Rustad I.L.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *