Smitteveiledning

Grunnet situasjonen med Covid-19, må allidretten følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten.


Dette innebærer at man må gjøre seg kjent med følgende forhold før man melder på barn:

– Størrelsene på gruppene begrenses
– Kun en foresatt pr barn kan være til stede i gymsalen under trening (gjelder kun for barn født i 2017)
– Barna som er født i 2015 og 2016 kan ikke ha foresatt til stede i gymsalen under trening
– Barna må vaske hender før og etter trening, hånddesinfeksjon vil være tilgjengelig i gymsalen
– Vi vil forsøke å sette barn sammen i grupper basert på barnehagetilhørighet


Se også Norges Idrettsforbunds sider om Allidrett for barn for mer utfyllende informasjon om Koronavettregler.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/