Medlemsmøte

Husk medlemsmøte i allidretten, Rustad IL, torsdag 3. mars, digitalt.

Alle foreldre/foresatte er innkalt til medlemsmøte i allidrett.

Tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 20

Teams-lenke: Klikk her for å bli med på møtet på nett

Agenda: Se under.

Styret har ikke mottatt noen saker fra foreldre etter første innkalling, sendt på mail 09.01.

Viktigste sak:
Kan du stille opp i allidretten? Allidrett er hundre prosent foreldredrevet, frivillig basis. Vi er avhengige av at engasjerte voksne melder seg som trenere eller bidrar i styret.

Ny leder: Vi trenger DEG som kan holde i allidretten i sesongen 22-23. Du skal få god hjelp! Vi har fix ferdige årshjul og rutiner du kan følge. Oppgaver er bl.a. å sørge for kommunikasjon ut, hjelpe til med å hanke inn trenere, holde i påmelding og ventelister, sette opp aktivitetsplaner sammen med trenerne. Meld deg hos Camilla på tlf 975 08 356 for en prat.

Vil du bli trener for 2019, 2018 eller 2017 fra i høst? Flott! Ta kontakt!  

Agenda til medlemsmøtet:  

 1. Valg av møteleder og godkjennig av innkalling
 2. Gjennomgang regnskap + budsjett
 3. Fastsette innbetaling for neste år (styrets forslag: Uendret, 700 kr for hele året).
 4. Informasjon om pågående styresaker:
  Sak 1) Styret lurer på om det går an å gjøre allidrett mer inkluderende. Vi har i dag begrenset påmelding pga plass i gymsal, og kjører først til mølla + ventelister. Andre ideer? Styret kan vurdere tiltak som endret påmelding, f eks en geografisk påmelding med prio for lokale barn.
  Sak 2) Styret vurderer innkjøp av grønne gymmatter til gymsalen på Rustad skole som både idrettslag og skole kan bruke.
  Innspill til begge sakene velkomne i møtet eller på mail til camuella@gmail.com.
 5. Valg av nytt styre, virksomt fra avslutningen av årets sesong. Innstilling:
  Leder?
  Nestleder?
  Kasserer: Forslag Ingunn Legard
  Styremedlem/Valgkomite: ?

Sittende leder kan hjelpe ny styreleder i gang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *